Home > Industry > Liquid Filter > KHAN 濾心機

KHAN 濾心機

 •  
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
  濾心機規格
   
  單支濾心機
  型號 濾心長度 出入口徑 材質 耐壓(PSI)  處理(GPM)
  UPCF-250-S 10" ½"、¾"、1" 316SS 125 10
  UPCF-500-S 20" ½"、¾"、1" 316SS 125 20
  UPCF-250-P 10" ½"、¾" PP 100 10
  UPCF-500-P 20" ½"、¾" PP 100 20
  316SS材質濾殼可加排水孔1/4"(選購)及洩水閥
   
   
  多支濾心機
  型號 濾心數量 濾心長度 出入口徑 耐壓(kg/cm²) 最大流量(GPM)
  UPCF-5 5 10 2" 8 25
  UPCF-7 7 10 2" 8 35
  UPCF-10 5 20 2" 8 50
  UPCF-14 7 20 2" 8 70
  UPCF-15 5 30 2" 8 75
  UPCF-20 5 40 2" 8 100
  UPCF-21 7 30 2" 8 105
  UPCF-28 7 40 2" 8 140
  排水口徑:3/4"
  材質:304SS、316SS、316LSS
   
   
   
  衛生管道接頭濾心機
  型號 濾心數量 濾心長度 出入口徑 耐壓 最大流量
  UPCF-S 7 20" 1" 8kg/cm² 70GPM
   
   
   

   
  大流量濾心機
   
  型號 濾心數 濾心長度 出入口徑 耐壓 材質
  UPCF-10-X 10   2"~3"   
  UPCF-12-X 12  2"~3"  
  UPCF-16-X 16  3"~6"  
  UPCF-19-X 19  3"~6"  
  UPCF-22-X 22  3"~6"  
  UPCF-24-X 24  3"~6"  
  UPCF-27-X 27  3"~6"  
  UPCF-30-X 30  3"~6"  
  UPCF-36-X 36  4"~8"  
  UPCF-40-X 40  4"~8"  
  UPCF-45-X 45  4"~8"  
  UPCF-51-X 51  4"~8"  
  UPCF-55-X 55  4"~8"  
  UPCF-60-X 60  4"~8"  SUS 304
  UPCF-65-X 65 20".30".40" 6"~8" 150PSI 
  UPCF-70-X 70  6"~8"  SUS 316
  UPCF-75-X 75  6"~8"  
  UPCF-80-X 80  6"~8"  
  UPCF-90-X 90  6"~8"  
  UPCF-95-X 95  6"~8"  
  UPCF-100-X 100  6"~8"  
  UPCF-105-X 105  6"~8"  
  UPCF-110-X 110  6"~8"  
  UPCF-115-X 115  6"~10"  
  UPCF-120-X 120  6"~10"  
  UPCF-125-X 125  6"~10"  
  UPCF-130-X 130  6"~10"  
  UPCF-135-X 135  6"~10"  
  註:X代表濾心長度
   
            

   

 

toptop